ثبت نام در طرح ملی کاپ

ارتباط مستقیم با دانشگاه

امکان ایجاد در خواست در پنل

امکان مشاهده مقالات ،کتاب های مرتبط با کسب و کار

امکان مشاهده فیلم های هالیوودی مربوط به کارافرینی و کسب و کار

امکان انجام تست های روانشناسی

امکان ایجاد رزومه

امکان مشاهده آگهی استخدام

امکان استفاده از آموزش الکترونیک

ثبت نام در طرح محصول ایرانی در تراز جهانی

pooliran.comایجاد وبسایت اختصاصی دو زبانه در

ارائه مشاوره های تخصصی

آموزش منابع انسانی در ضمینه های مختلف علی الخصوص حوزه بازاریابی و فروش با 70% یارانه آموزشی

حمایت برترین سازمان های خصوصی و دولتی اثرگذار در بهبود زیرساختهای کسب و کار شما

در نمایشگاههای داخلی و بین المللی به نمایندگی از شماpooliran.comحضور

بازاریابی و ایجاد ارتباط هوشمند بین اعضا

ارسال اطلاعات بازرگانان داخلی و خارجی مرتبط برای اعضای ویژه

دریافت درخواستهای خرید عمده و مناقصات