ژيلت چگونه متولد شد؟ [تاریخ انتشار : 16:40-1396/01/21]

کینگ کمپ ژیلت، فروشنده ای دوره گرد و مردی خیالباف بود او به تمام شهرها سفر میکرد تا اجناسش را بفروشد در حالی که رویای خلق جامعه آرمانی را در سر می پروراند عاری از فقر، جرم و جنایت و جنگ باشد.

ژيلت چگونه متولد شد؟

قانون۱۵ دقیقه [تاریخ انتشار : 16:3-1396/01/21]

ساموئل اسمایلز، مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد بلکه شخصیت ملت ها را تعیین می کند.

قانون۱۵ دقیقه

تغییر نگرش [تاریخ انتشار : 15:58-1396/01/21]

آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟

تغییر نگرش

در کسب و کارتان بی نظیر باشید [تاریخ انتشار : 15:55-1396/01/21]

پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرینی را به سمت تلفن هل داد ، بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی
مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد

در کسب و کارتان بی نظیر باشید

تفاوت بی شعور با احمق! [تاریخ انتشار : 15:52-1396/01/21]

حقیقتش را که بخواهید احمق مجرم نیست ...بیمار است....
یعنی: معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمی زنند...

تفاوت بی شعور با احمق!

5 اقدام مهم قبل از سخنرانی [تاریخ انتشار : 15:48-1396/01/21]

قبل از یک سخنرانی حرفه ای بایستی 5 اقدام مهم را در دستور کار خود قرار دهید. شروع خوب در سخنرانی 80 درصد موفقیت شما را رقم خواهد زد.

5 اقدام مهم قبل از سخنرانی

روش تشویق تیم کاری [تاریخ انتشار : 19:2-1396/01/08]

بحث تشویق و قدردانی آنقدر مهم است که بعضی از صاحب نظران آن را مهم ترین اصل مدیریت میدانند و علت این امر آن است که شما به عنوان یک رهبر درست همان رفتاری را که به دیگران تقدیم می کنید از آن ها دریافت خواهید کرد.

روش تشویق تیم کاری

زندگی در ۲۰۵۰ [تاریخ انتشار : 1:7-1396/01/07]


یان پیرسون، آینده پژوه نامور، مهمترین سرمایه گذاری های بشر تا ۳۵ سال آتی را شامل موارد زیر می‌داند

زندگی در ۲۰۵۰
صفحه 23 از 24-تعداد کل سطرها : 191