بازدید از کارخانه

بازدید آقای مبین، فرماندار محترم تاکستان و هیات همرام از کارخانه ژوبین اردا

بازدید از کارخانه
[1397/07/05-12:12 ]
جناب آقای مبین و تعدادی از نمایندگان محترم شورای اسلامی تاکستان به دعوت شرکت شهرکهای صنعتی با حضور جناب دکتر خانپور و آقای مهندس کشاورز ، از کارخانه ی ژوبین اردا بازدید به عمل آوردند و طی این دیدار و بازدید مشکلات واحدهای صنعتی از جمله شرکت ژوبین اردا مطرح گردید.
آقای مبین و حاج بهمن طاهرخانی از خط تولید این کارخانه بازدید کردند و توضیحات لازم در خصوص چگونگی تولید و کیفیت را از آقای ژوبین مدیری عامل شرکت دریافت کردند.