نقش مهم درک مفاهیم اساسی بازاریابی در استراتژیهای سازمان ما

نقش مهم درک مفاهیم اساسی بازاریابی در استراتژیهای سازمان ما

مهمترین اشتباهات سازمان ها در بخش مارکتینگ که گاهی منجر به شکست های جبران ناپذیری می گردد، از عدم درک و یا توجه به مفاهیم کلیدی و اتفاقا کاملا پایه ای و ابتدایی علوم و فنون بازاریابی (مارکتینگ) سرچشمه می گیرد.

[1396/03/05-11:47 ]
مهمترین اشتباهات سازمان ها در بخش مارکتینگ که گاهی منجر به شکست های جبران ناپذیری می گردد، از عدم درک و یا توجه به مفاهیم کلیدی و اتفاقا کاملا پایه ای و ابتدایی علوم و فنون بازاریابی (مارکتینگ) سرچشمه می گیرد.هنگامی که با مدیران ارشد و بازاریابی سازمان ها در خوص مفاهیم چون تعریف بازاریابی، نیاز(need)، خواسته(want) و یا تقاضا(demand) صحبت میکنیم، با تمسخر خاصی به آن پاسخ می دهند. به عنوان مثال مدیران ارشد سازمان می گویند الان موقع تعریفات نیست و این مسائل تئوری را باید بگذاریم برای دانشگاه و ... و یا آن دسته از مدیرانی که در مباحث بازاریابی مدعی هستند، طرح این گونه مباحث را بسیار بدیهی و پیش پا افتاده و حل شده می دانند.اما واقعیت اینگونه نیست.اجازه دهید با یک مثال واقعی موضوع را بررسی کنیم.در یک مجموعه آموزشی وابسته به یکی از دانشگاه های بزرگ کشور ما در تهران، مدیران آن بر ادامه برگزاری دوره های MBA یکساله (دوره عالی مدیریت کسب و کار) تاکید داشتند و هر چقدر به ایشان میگفتم که تقاضا برای این دوره پایین آمده و باید به فکر توسعه محصول بود، قبول نمی کردند. چون هر هفته - با تبلیغات گسترده ای که می شد- حدود 100 تا 150 نفر برای شرکت در همایش رایگان معرفی دوره MBA در این دانشگاه حضور میافتند. پس نتیجه گیری می کردند که تقاضا وجود دارد.رکودی که این مجموعه دچارآن شد، دقیقا عدم توجه به تفاوت سه مفهوم نیاز، خواسته و تقاضا بود. خوب توجه کنید و ببینید که اشتباه کجا بود.نیاز (need): احساس محرومیت از چیزی است که آرامش ما را بر هم می زند.در مثال ما، محرومیت از دانش و مهارت های مورد نیاز برای پیشرفت در کسب و کار، باعث احساس نیاز مخاطب ما می گردد.خواسته(want): روشی که برای برطرف نمودن یک نیاز انتخاب می کنیم.در مثال ما، قطعا با توجه به تبلیغات پیامکی گسترده این مجموعه و برند یکی از دانشگاه های برجسته و رایگان بودن سمینار معرفی این رشته می تواند شرکت در این سمینار رایگان انتخاب خوبی برای افراد باشد.تقاضا(demand): انتخاب دقیق یک کالا با توجه به توانایی پرداخت (قدرت خرید) آندر مثال ما، بخش عمده این افراد در پایان سمینار متوجه می شدند که باید 7 ملیون تومان بابت شهریه این دوره یکساله پرداخت نمایند که حتی اگر کاملا قانع می شدند که این دوره برای آنها مناسب است، ولی توانایی پرداخت مبلغ آن را نداشتند. پس تقاضایی هم وجود نداشت. و در اصل تقاضا فقط برای سمینار رایگان ایجاد شده بود.پس به راحتی می توانمشاهده نمود که عدم فهم این موضوع منابع تبلیغاتی سازمان ها را با اثربخشی بسیار پایینی مصرف می کند و مسیر آنها را نیز منحرف می سازد. میثم علیرضایی