19 سرمایه گذار در شهرک های صنعتی قزوین جذب شدند

19 سرمایه گذار در شهرک های صنعتی قزوین جذب شدند

حمیدرضا خانپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به این سرمایه گذاران بیش از 40 هکتار زمین واگذار شده است.

[1398/06/17-12:23 ]
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین ادامه داد: شهرک صنعتی لیا با 6 مورد و شهرک صنعتی خرمدشت با 5 مورد بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری را بین شهرک ها و نواحی صنعتی مختلف استان در سال جاری به خود اختصاص داده اند.
وی همچنین اظهار داشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام 'رونق تولید' مزین شده است، همه تلاش و توان خود را برای جذب سرمایه گذاران جدید در استان و رونق واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین به کار خواهیم بست.
استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، 13 شهرک و 6 ناحیه صنعتی است.