پنل رایگان

توضیحات امکانات ردیف
امکان ثبت محصول نامحدود 1
پنل کاربری، برای مدیریت و ویرایش اطلاعات 1
دریافت اطلاعات بازرگانان داخلی و خارجی 1
دریافت اطلاعات خریداران بالقوه 1
امکان مشاهده درخواست های خرید 1
براساس انتخاب پنل درخواستی بازه زمان وجود دارد آموزش رایگان فروش، تبلیغات و بازاریابی توسط اساتید برجسته 1
مشاوره و آموزش حقوقی رایگان توسط قضات برجسته 1
بهره مندی از بیمه رایگان مسئولیت یا عمر 1
امکان استفاده از مشوق ها و یارانه های مالی ویژه صنایع 1
امکان در اختیار داشتن وبسایت اختصاصی دو زبانه رایگان 1
وبسایت هیچ مانعی برای ارتباط با خریداران ندارد. امکان برقراری ارتباط بدون محدودیت با خریداران 1