انواع کارتریج و اینسرت

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : انواع کارتریج های استانداردو غیراستاندارد جهت تنظیم موقعیت اینسرت... ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ كارتريجي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار كارتريجي با قابليت تنظيم ميزان قطر موضع ماشينكاري ارتباط با تامین کننده

ابزار PCD

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار PCD جهت ايجاد موضع ماشينكاري با دقت ميكروني و كيفيت سطح عالي ارتباط با تامین کننده

هد بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ ارتباط با تامین کننده

ابزار بالنوز اينسرتي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار جهت ايجاد موضع ماشينكاري داراي R به كار مي رود ارتباط با تامین کننده

ابزار دورتراش

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت دورتراشي تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي همراه با پد و اينسرت ماپال جهت ايجاد مواضع ما... ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت ايجاد مواضع ماشينكاري تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده

فرز شيار زن پولكي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار همراه با اينسرت جوشي جهت ايجاد شيار بر روي قطعه كار ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار بورينگ اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ با كيفيت مطلوب با دنباله... ارتباط با تامین کننده

لاينبورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : برقوي دقيق جهت ماشينكاري مواضع طويل با صافي سطح مطلوب و دقت بالا ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ با ابزار مركزي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

نام شرکت : درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت ايجاد مواضع ماشينكاري تركيبي با دنباله ولدون ارتباط با تامین کننده
لطفا صبر کنید ...