انواع کارتریج و اینسرت

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-12:19 درباره خدمات : انواع کارتریج های استانداردو غیراستاندارد جهت تنظیم موقعیت اینسرت... ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ كارتريجي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-12:00 درباره خدمات : ابزار كارتريجي با قابليت تنظيم ميزان قطر موضع ماشينكاري ارتباط با تامین کننده

ابزار PCD

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:59 درباره خدمات : ابزار PCD جهت ايجاد موضع ماشينكاري با دقت ميكروني و كيفيت سطح عالي ارتباط با تامین کننده

هد بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:57 درباره خدمات : ابزار مخصوص اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ ارتباط با تامین کننده

ابزار بالنوز اينسرتي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:55 درباره خدمات : ابزار جهت ايجاد موضع ماشينكاري داراي R به كار مي رود ارتباط با تامین کننده

ابزار دورتراش

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:53 درباره خدمات : ابزار مخصوص اينسرتي جهت دورتراشي تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:51 درباره خدمات : ابزار مخصوص اينسرتي همراه با پد و اينسرت ماپال جهت ايجاد مواضع ما... ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:50 درباره خدمات : ابزار مخصوص اينسرتي جهت ايجاد مواضع ماشينكاري تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده

فرز شيار زن پولكي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:48 درباره خدمات : ابزار همراه با اينسرت جوشي جهت ايجاد شيار بر روي قطعه كار ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:44 درباره خدمات : ابزار بورينگ اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ با كيفيت مطلوب با دنباله... ارتباط با تامین کننده

لاينبورينگ

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:42 درباره خدمات : برقوي دقيق جهت ماشينكاري مواضع طويل با صافي سطح مطلوب و دقت بالا ارتباط با تامین کننده

ابزار بورينگ با ابزار مركزي

ماشین آلات، قطعات صنعتی و ابزار

تاریخ ثبت : 1396/04/03-11:39 درباره خدمات : ابزار مخصوص اينسرتي جهت ايجاد مواضع ماشينكاري تركيبي با دنباله ولدون ارتباط با تامین کننده
لطفا صبر کنید ...برو بالا