نام شرکت :

عنوان: انواع کارتریج و اینسرت


درباره محصول : انواع کارتریج های استانداردو غیراستاندارد جهت تنظیم موقعیت اینسرت(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ كارتريجي


درباره محصول : ابزار كارتريجي با قابليت تنظيم ميزان قطر موضع ماشينكاري ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار PCD


درباره محصول : ابزار PCD جهت ايجاد موضع ماشينكاري با دقت ميكروني و كيفيت سطح عالي ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: هد بورينگ


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بالنوز اينسرتي


درباره محصول : ابزار جهت ايجاد موضع ماشينكاري داراي R به كار مي رود ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار دورتراش


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت دورتراشي تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي همراه با پد و اينسرت ماپال جهت ايجاد مواضع ما(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت ايجاد مواضع ماشينكاري تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: فرز شيار زن پولكي


درباره محصول : ابزار همراه با اينسرت جوشي جهت ايجاد شيار بر روي قطعه كار ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ


درباره محصول : ابزار بورينگ اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ با كيفيت مطلوب با دنباله(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لاينبورينگ


درباره محصول : برقوي دقيق جهت ماشينكاري مواضع طويل با صافي سطح مطلوب و دقت بالا ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ با ابزار مركزي


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت ايجاد مواضع ماشينكاري تركيبي با دنباله ولدون ارتباط با تامین کننده جزییات محصول