نام شرکت :

عنوان: شرکت بازرگانی چندمنظوره فروش ج(ادامه مطلب)


درباره محصول : سبزی خرد کن دستی فوق العاده برای خرد کردن سبزی جات و میوه پر فر(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: دستگاه کندن کاغذ دیواری


درباره محصول : این دستگاه با فشار بخار آّب کاغذ دیواری را از روی دیوار بلند می کند جزییات خدمات