نام شرکت :

عنوان: بوش


درباره محصول : این قطعه جهت استفاده در دستگاههای تزریق پلاستیک می باشد. ارتباط با تامین کننده جزییات محصول