نام شرکت :

عنوان: پرس هیدرولیک عدل ضایعات کارتن


درباره محصول : پرس فوق از بهترین متریال ساخته می شود طبق اندازه و تناژ مورد نظر (ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: خط کامل پرس عدل ضایعات کارتن


درباره محصول : خط کامل پرس عدل بندی آخال کارتن کانوایر ورودی، شریدر، فن، سیکلو(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول