نام شرکت :

عنوان: خط تولید ورق کرکره - 091216127(ادامه مطلب)


درباره محصول : کرکره سینوسی : در دو طرح دو لب پایین با عرض مفید 100 و لبه ایرانت(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: قیمت دستگاه ساخت ورق طرح سفال


درباره محصول : طرح سفال : در 6 طرح جنوا ، پالرمو ، ایتالیا ، سوید ، موج دریا و چ(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: قیمت دستگاه شیروانی


درباره محصول : کرکره سینوسی : در دو طرح دو لب پایین با عرض مفید 100 و لبه ایرانت(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: قیمت فروش دستگاه متال دک


درباره محصول : پارس رول فرم سازنده مدرنترین خط تولید رول فرمینگ عرشه فولادی (متا(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: ساخت دستگاه طرح سفال - 0912161(ادامه مطلب)


درباره محصول : طرح سفال : در 6 طرح جنوا ، پالرمو ، ایتالیا ، سوید ، موج دریا و چ(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: فروش دستگاه کرکره شیروانی


درباره محصول : پارس رول فرم سازنده انواع رول فرمینگ پانل سقفی : کرکره سینوسی : (ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: فروش دستگاه عرشه فولادی


درباره محصول : پارس رول فرم سازنده مدرنترین خط تولید رول فرمینگ عرشه فولادی (متا(ادامه مطلب) جزییات خدمات
نام شرکت :

عنوان: فروش دستگاه رول فرمینگ سینوسی


درباره محصول : کرکره سینوسی : در دو طرح دو لب پایین با عرض مفید 100 و لبه ایرانت(ادامه مطلب) جزییات خدمات