کاغذتیشو ضد آب

بهداشت، درمان و زیبایی

نام شرکت : درباره محصول : -تیشوی ضد آب -جهت مصارف بیمارستانی وصنعتی ارتباط با تامین کننده

کاغذ تیشو توالت-حوله کاغذی

بهداشت، درمان و زیبایی

نام شرکت : درباره محصول : این محصولات از 17 تا 22 گرم در رنگ های متنوع می باشد ارتباط با تامین کننده

کاغذ تیشو ملحفه یکبار مصرف و زیراندازهای بیمارستانی-تیشوی مخصوص روپوش بیمارستانی

بهداشت، درمان و زیبایی

نام شرکت : درباره محصول : تیشوی ملحفه یکبار مصرف و زیراندازهای بیمارستانی تیشوی مخصوص روپو... ارتباط با تامین کننده

کاغذ تیشو روکش توالت فرنگی

بهداشت، درمان و زیبایی

نام شرکت : درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده

کاغذ تیشو دستمال سفره و کاغذ سفره

بهداشت، درمان و زیبایی

نام شرکت : درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده

کاغذتیشو دستمال کاغذی

بهداشت، درمان و زیبایی

نام شرکت : درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده
لطفا صبر کنید ...برو بالا