جستجو

نام شرکت :

عنوان: کاغذتیشو ضد آب


درباره محصول : -تیشوی ضد آب -جهت مصارف بیمارستانی وصنعتی ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کاغذ تیشو توالت-حوله کاغذی


درباره محصول : این محصولات از 17 تا 22 گرم در رنگ های متنوع می باشد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کاغذ تیشو ملحفه یکبار مصرف و زیراندازهای بیمارستانی-تیشوی مخصوص روپوش بیمارستانی


درباره محصول : تیشوی ملحفه یکبار مصرف و زیراندازهای بیمارستانی تیشوی مخصوص روپو... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کاغذ تیشو روکش توالت فرنگی


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کاغذ تیشو دستمال سفره و کاغذ سفره


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کاغذتیشو دستمال کاغذی


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول