آرد سفید (نول) با برند چندوچون

مواد غذایی، کشاورزی، دام و طیور

نام شرکت : درباره محصول : آرد (نول) آردی است که از قسمت مرکزی گندم تهیه شده و سبوس آن بالای... ارتباط با تامین کننده

سویا

مواد غذایی، کشاورزی، دام و طیور

نام شرکت : درباره محصول : توضحیات ندارد
لطفا صبر کنید ...برو بالا