نام شرکت :

عنوان: آجر نسوز (مشکی) -گروه بین المل(ادامه مطلب)


درباره محصول : آجر نسوز (مشکی) با ابعاد مختلف قابل عرضه می باشد. ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: آجر نسوز قهوه ای(تیره) -گروه ب(ادامه مطلب)


درباره محصول : آجر نسوز قهوه ای (کد رنگ تیره)-گروه بین المللی آجر نسوز نما (رضوان) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: آجر نسوز قهوه ای (روشن)-گروه ب(ادامه مطلب)


درباره محصول : این محصول در دو طیف رنگ قهوه ای تیره و روشن عرضه می گردد. ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: دیوار لندنی با ترکیب رندمی آجر(ادامه مطلب)


درباره محصول : دیوار طرح لندنی یا انگلیسی ، ترکیب رندمی آجر های نسوز سمیرم دیوار(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: آجر نسوز نما (سمیرم) پلاک 7 در(ادامه مطلب)


درباره محصول : آجر نسوز 7در 33 (سمیرم) که در سه کد رنگ تولید و عرضه می شود،از مح(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: آجر لفتون زرد- رسی- گروه بین ا(ادامه مطلب)


درباره محصول : آجر لفتون زرد از پر کاربرد ترین دسته آجرها در پروژه ها و یا سازه (ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: پلاک10در10سمیرم-گروه بین الملل(ادامه مطلب)


درباره محصول : پلاک 10در 10سمیرم با قابلیت نصب به صورت مربع و لوزی یکی از زیباتر(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: آجر لفتون قرمز- رسی- گروه بین (ادامه مطلب)


درباره محصول : آجر لفتون قرمز از پر کاربرد ترین دسته آجرها در پروژه ها و یا سازه(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: سمپل آجر های نسوز با عرض 7 -گر(ادامه مطلب)


درباره محصول : سمپل محصولات نسوز با ابعاد 33*7 در رنگ های مختلف (سمیرم، شاموتی،س(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: آجر های نسوز نما-گروه بین المل(ادامه مطلب)


درباره محصول : انواع آجر های نسوز نما و رسی قابل استفاده در نمای بیرونی و دکوراس(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول