نام شرکت :

عنوان: کشمش تیزابی2


درباره محصول : کشمش تیزابی به وسیله تیزاب خشک می شود. رنگ کشمش، زرد مایل به قهوه(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: سایه خشک


درباره محصول : کشمش سایه خشک : نوعی کشمش است که رنگ آن تغییر نکرده و سبز باقی می(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: مویز


درباره محصول : مویز نوعی خشکبار است که با خشک کردن انگور حاصل میشود. مویز نوعی ک(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول