نام شرکت :

عنوان: منسوج نبافته


درباره محصول : منسوج نبافته - 90 تا 700 گرم بر متر مربع- قابل مصرف در صنایع خودر(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول