جستجو

نام شرکت :

عنوان: کامپاند نسوز بر پایه پلی اتیلن


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: مستربچ سفید با 20-60 درصد تیتان


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: مستربچ 75 درصد کربنات پایه پلی اتیلن


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول