جستجو

نام شرکت :

عنوان: کامپاند آبی تقویت شده با 20-40 درصد تالک


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کامپاند مشکی تقویت شده با 20-40 درصد تالک


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: مستربچ سفید با 20-60 درصد تیتان


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: مستربچ 75 درصد کربنات پایه پلی پروپیلن


درباره محصول : توضحیات ندارد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول