نام شرکت :

عنوان: تست محصول


درباره محصول : ُب 3ف ف ف3فصث4فلشصث 4 فص3ف ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لایه های تقویتی ساپورت دار ( پ(ادامه مطلب)


درباره محصول : لایه تقویتی زیره کفش ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: تکسون


درباره محصول : لایه تقویتی در زیره کفش درضخامت های 1.5 ، 2 و 2.5 میلیمتر ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: جورابگیر


درباره محصول : لایه تقویتی کفش در رنگ های سفید ، مشکی، طوسی و کرم ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: منسوج نبافته


درباره محصول : منسوج نبافته - 90 تا 700 گرم بر متر مربع- قابل مصرف در صنایع خودر(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: کیف های چرم طبیعی


درباره محصول : توضحیات ندارد جزییات خدمات