جزییات محصول

دستگاه هندکنترل دوکاره

مشخصات: این دستگاه به صورت زیبا و بدون آسیب رسانی به خودرو با پایه مخصوصی به زیر صندلی نصب و قسمت اهرمی این دستگاه به صورت عمودی روی پایه ای که قبلا نصب شده جاگذاری می گردد و این دستگیره به شکل دندهدرباره شرکت: طراحی,ساخت و نصب دستگاه هندکنترل بر روی خودروهای جانبازان و معلولین 1_دستگاه هند کنترل یک کاره:کلاچ دستی برای عزیزان دارای معلولیت یا قطع پای چپ می باشند می توانند از این دستگاه استفاده نمایند. 2_دستگاه هندکنترل دوکاره:(گاز و ترمز دستی) در سه مدل خلبانی,موتوری و کششی -اشخاص متقاضی این دستگاه افراد دارای معلولیت یا قطع پای راست و در صورت اتوماتیک بودن خودرو افرادی که معلولیت در دو پا دارند. 3_دستگاه هندکنترل سه کاره:(گاز ترمز و کلاچ دستی) افرادی که با معلولیت یا قطع در هر دو پا و ضایعات نخاعی در صورت دنده ای بودن خودروهایشان می توانند از این دستگاه استفاده نمایند. 4_مناسب سازی پدال ها برای افراد کوتاه قامت. 5_انتقال پدال گاز به چپ: برای افرادی که معلولیت یا قطع پای راست در صورت اتوماتیک بودن خودروهایشان می توانند استفاده نمایند. 6_آینه مخصوص رانندگی ویژه افراد تک چشم با کد محدودیتی 17 7_طراحی ویژه طبق درخواست عزیزان با مشکلات خاص خرید, فروش,تعمیر و اجاره ویلچر عصا,تخت بیمارستانی,واکر و غیره...
موقعیت: قزوین
لیست پرسش و پاسخ کاربران
لیست نظرات کاربران