جزییات محصول

سیم و کابل مسی و آلومینیومی

سیم و کابل مسی و آلومینیومی ساختمانی فشار ضعیف تا فشار متوسط با مقاطع بالادرباره شرکت: تولید کننده انواع سیم و کابل برق مسی و آلومینیومی فشار ضعیف و متوسط از سطح مقطع 0.5 تا 600 میلیمتر مربع---- تولید مفتول مسی 8 میلیمتری
موقعیت: قزوین
لیست پرسش و پاسخ کاربران
لیست نظرات کاربران