جزییات محصول

پوست گردو

ایراندو
نام تامین کننده
پوست گردو کاربرد های زیادی دارد از جمله: -كاربرد در صنايع دباغي پوست، مصرف در دارو ساز -به عنوان كود سبزدرباره شرکت:
موقعیت: ملایر
لیست پرسش و پاسخ کاربران
لیست نظرات کاربران