4 مهارت مدیران متعالی

نام شرکت : نکات کلیدی قوانین کسب و کار درباره خدمات : دوره 4 مهارت مدیران متعالی با تدریس 4استاد برتر برگزار می شود. 1...
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات

کارگاه کاربردی تکنیک های بیمه

نام شرکت : نکات کلیدی قوانین کسب و کار درباره خدمات : کارگاه تکنیک های بیمه همراه پنل پرسش و پاسخ با حمایت شرکت شهرک ها...
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات

نکات کلیدی قوانین کسب و کار

نام شرکت : نکات کلیدی قوانین کسب و کار درباره خدمات : نکات کلیدی قوانین کسب و کار(مالیات مستقیم-ارزش افروده) با حمایت ش...
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات

ارایه مشاوره حسابداری و مالی و مالیاتی

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : مشاوره
جزییات خدمات

تدریس دوره های کاربردی حسابداری و حسابرسی

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : آموزش نرم افزارهای مالی و مالیاتی برگزاری سمینارهای کاربردی از ق...
جزییات خدمات

مشاوره در تامین و تولید کلیه مایحتاج صنعت کاشی و سرامیک

نام شرکت : مشاوره در تامین و تولید کلیه مایحتاج صنعت کاشی و سرامیک درباره خدمات : مشاوره در تامین و تولید کلیه مایحتاج صنعت کاشی و سرامیک
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات
لطفا صبر کنید ...