جستجو

جستجو در محصولات : هیچ موردی یافت نشد!
در صورتی که بدنبال محصول خاصی هستید و موفق به یافتن آن نشده اید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا ظرف یک هفته کاری اطلاعات مفیدی را برای شما جمع آوری و ارسال نماییم

سامانه استعلام قیمت،درخواست نمونه و مشخصات فنی

معرفی موسسه امین ارقام آریا

نام شرکت : خدمات مشاوره، مالی و حسابداری درباره خدمات : موسسه حسابرسی و خدمات مالی امین ارقام آریا تحت شماره 26018 در سال...
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات

برخی از تجربه‌های موفق

نام شرکت : خدمات مشاوره، مالی و حسابداری درباره خدمات : حوزه حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت آدورا طب (سهامی خاص) شرکت ...
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات

خدمات مشاوره، مالی و حسابداری

نام شرکت : خدمات مشاوره، مالی و حسابداری درباره خدمات : ارائه خدمات مشاوره‌ای در امور مالیاتی و تهیه لوایح و دفاعیه‌های م...
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات

بیمه مسئولیت

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : بیمه مسئولیت شامل : 1) کارفرما در مقابل کارگران / کارکنان : در ...
جزییات خدمات

امور حسابرسی داخلی شرکتها

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : حسابرسی داخلی شرکتها و فرآیندها
جزییات خدمات

استقرار سیستم های نرم افزاری یکپارچه مدیریت و آموزش

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : استقرار و آموزش سیستم های یکپارچه و پشتیبانی استقرار و آموزش نرم...
جزییات خدمات

تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و اظهارنامه و سایر گزارشات

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : تنظیم دفاتر - اسناد و مدارک مثبته - کلیه گزارشات دارایی و تامین ا...
جزییات خدمات

کلیه خدمات مالی شرکتهای پیمانکاری

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : خدمات حسابداری پیمانکاری و صورت وضعیت ها و محاسبه مبالغ قراردادها...
جزییات خدمات

کلیه خدمات شرکتهای تولیدی و صنعتی

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : کلیه امور مربوط به محاسبه بهای تمام شده و هزینه یابی و مهندسی مال...
جزییات خدمات

کلیه خدمات مالی شرکتهای بازرگانی

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : امور بازرگانی و گمرکی و سفارشات و خط اعتباری
جزییات خدمات

تهیه طرح توجیهی جهت تخصیص اعتبارات و تسهیلات و گزارشات

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : خدمات حسابداری و حسابرسی
جزییات خدمات

حسابداری مدیریت و برنامه ریزی فرآیند تصمیم سازی و تدوین بودجه مالی وعملیاتی شرکت

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : بودجه ریزی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت در جهت کاهش هزینه ها و ...
جزییات خدمات

دفاع از عملیات شرکت در برابر سازمانهای نظارتی

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : تهیه و جمع بندی اسناد و مدارک مثبته و تنظیم لوایح و حضور در هییت ...
جزییات خدمات

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات

نام شرکت : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات درباره خدمات : خدمات مالی
جزییات خدمات

بیمه حوادث

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : حوادث انفـرادی : *تمام اوقات (24 ساعته همه افراد) *شغلی (ناش...
جزییات خدمات

بیمه عمر و تامین آتیه

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : بیمه های عمر : قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد میشود ...
جزییات خدمات

بیمه باربری

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : حمل و نقل (باربری) : 1) داخلی : این نوع بیمه که شرایط آن بر اس...
جزییات خدمات

بیمه آتش سوزی

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : آتـش‌سـوزی (پوشش انفجار، صاعقه، زلزله، سرقت) : این بیمه از زیر ش...
جزییات خدمات

بیمه مهندسی

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : مهنـدســی 1) تمام خطر پیمانکاران: بیمه ای که پروژه های در حال...
جزییات خدمات

بیمه اتومبیل

نام شرکت : بیمه اتومبیل درباره خدمات : بیمه اتومبیل شامل : 1. بیمه ثالث: بیمه شخص ثالث یکی از انواع بی...
جزییات خدمات