جستجو در محصولات : هیچ موردی یافت نشد!
در صورتی که بدنبال محصول خاصی هستید و موفق به یافتن آن نشده اید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا ظرف یک هفته کاری اطلاعات مفیدی را برای شما جمع آوری و ارسال نماییم

سامانه استعلام قیمت،درخواست نمونه و مشخصات فنی

نام شرکت : امین ارقام آریا عنوان: معرفی موسسه امین ارقام آریا
درباره خدمات : موسسه حسابرسی و خدمات مالی امین ارقام آریا تحت شماره 26018 در سال(ادامه مطلب)
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات
نام شرکت : امین ارقام آریا عنوان: برخی از تجربه‌های موفق
درباره خدمات : حوزه حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت آدورا طب (سهامی خاص) شرکت (ادامه مطلب)
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات
نام شرکت : امین ارقام آریا عنوان: خدمات مشاوره، مالی و حسابداری
درباره خدمات : ارائه خدمات مشاوره‌ای در امور مالیاتی و تهیه لوایح و دفاعیه‌های م(ادامه مطلب)
ارتباط با تامین کننده جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه مسئولیت
درباره خدمات : بیمه مسئولیت شامل : 1) کارفرما در مقابل کارگران / کارکنان : در (ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: امور حسابرسی داخلی شرکتها
درباره خدمات : حسابرسی داخلی شرکتها و فرآیندها
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: استقرار سیستم های نرم افزاری ی(ادامه مطلب)
درباره خدمات : استقرار و آموزش سیستم های یکپارچه و پشتیبانی استقرار و آموزش نرم(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده (ادامه مطلب)
درباره خدمات : تنظیم دفاتر - اسناد و مدارک مثبته - کلیه گزارشات دارایی و تامین ا(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: کلیه خدمات مالی شرکتهای پیمانک(ادامه مطلب)
درباره خدمات : خدمات حسابداری پیمانکاری و صورت وضعیت ها و محاسبه مبالغ قراردادها(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: کلیه خدمات شرکتهای تولیدی و صن(ادامه مطلب)
درباره خدمات : کلیه امور مربوط به محاسبه بهای تمام شده و هزینه یابی و مهندسی مال(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: کلیه خدمات مالی شرکتهای بازرگا(ادامه مطلب)
درباره خدمات : امور بازرگانی و گمرکی و سفارشات و خط اعتباری
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: تهیه طرح توجیهی جهت تخصیص اعتب(ادامه مطلب)
درباره خدمات : خدمات حسابداری و حسابرسی
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: حسابداری مدیریت و برنامه ریزی (ادامه مطلب)
درباره خدمات : بودجه ریزی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت در جهت کاهش هزینه ها و (ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: دفاع از عملیات شرکت در برابر س(ادامه مطلب)
درباره خدمات : تهیه و جمع بندی اسناد و مدارک مثبته و تنظیم لوایح و حضور در هییت (ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گز(ادامه مطلب)
درباره خدمات : خدمات مالی
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه حوادث
درباره خدمات : حوادث انفـرادی : *تمام اوقات (24 ساعته همه افراد) *شغلی (ناش(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه عمر و تامین آتیه
درباره خدمات : بیمه های عمر : قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد میشود (ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه باربری
درباره خدمات : حمل و نقل (باربری) : 1) داخلی : این نوع بیمه که شرایط آن بر اس(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه آتش سوزی
درباره خدمات : آتـش‌سـوزی (پوشش انفجار، صاعقه، زلزله، سرقت) : این بیمه از زیر ش(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه مهندسی
درباره خدمات : مهنـدســی 1) تمام خطر پیمانکاران: بیمه ای که پروژه های در حال(ادامه مطلب)
جزییات خدمات
نام شرکت : عنوان: بیمه اتومبیل
درباره خدمات : بیمه اتومبیل شامل : 1. بیمه ثالث: بیمه شخص ثالث یکی از انواع بی(ادامه مطلب)
جزییات خدمات