جزییات خدمات

آپدیت پژو 206 و 207📌 حذف کپ دریچه گاز 📌 کاهش مصرف و افزایش شتاب بصورت همزمان 📌 کاهش و اصلاح دمای فن 📌 حذف و تغییر و یا حتی اعمال محدودیت سرعت 📌 حذف و تغییر محدوده کاتاف 📌 رفع مشکل استارت سرد 📌 تغییر کات آف انواع خودروها با گیربکس منوآل 📌 حذف سنسور اکسیژن دوم از حلقه کنترلی ایسیو 📌 حذف سنسور میل سوپاپ و حتی سایر سنسور ها از حلقه کنترلی ایسیو 📌 تنظیم و تغییر دور سلو (آرام) جهت حذف لرزش موتور
درباره شرکت: کاراکال تیونینگ اولین برند چیپ تیونینگ رسمی است که با بیش از 50 شعبه در کل کشور در حال فعالیت بوده و ریمپ و آپدیت تمامی خودرو های داخلی و خارجی را با هدف افزایش توان،رفع تاخیر دریچه گاز،افزایش کاتاف، حذف محدودیت سرعت ،کاهش مصرفی سوخت،افزایش شتاب چشمگیر و تغییرات نرم افزار گیربکس به منظور رفع دنده مرده رفتن، بهبود معکوس و رفع ضربه در هنگام تعویض دنده انجام میدهد. شرکت کاراکال تنها نماینده سدوکس نروژ در ایران می باشد
موقعیت: تهران
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
/////