جزییات خدمات

بیمه عمر و تامین آتیهبیمه های عمر : قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد میشود تا در صورت فوت یا حیات شخص بیمه شده مبلغی را بصورت یکجا یا مستمری به استفاده کننده از بیمه نامه بپردازد.
درباره شرکت:
موقعیت: تهران
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
/////