جزییات خدمات

تدریس دوره های کاربردی حسابداری و حسابرسیآموزش نرم افزارهای مالی و مالیاتی برگزاری سمینارهای کاربردی از قبیل مبارزه با پولشویی و... تدریس کاربردی اقلام مهم صورتهای مالی به روش ساده جهت استفاده مدیران تدریس نسبتهای مهم مالی جهت تجزیه و تحلیل مدیران
درباره شرکت:
موقعیت: تهران
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
/////