نام شرکت :

عنوان: ghkvhbj,


درباره محصول : hjb.ljk. ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: تست محصول


درباره محصول : stetgae ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: تست محصول


درباره محصول : ُب 3ف ف ف3فصث4فلشصث 4 فص3ف ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: پن فیلتر


درباره محصول : مواد تشکیل دهنده:استیل،فولاد،چدن ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: فلوتاسیون


درباره محصول : مواد تشکیل دهنده آهن و فولاد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: تیگنر


درباره محصول : مواد سازنده :آهن و فولاد ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: انواع میکسر


درباره محصول : میکسرها دارای مخازن 1-فولادی 2-استنلس استیل 3-پلی اتیلن با ه(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک


درباره محصول : ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک


درباره محصول : ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک


درباره محصول : ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک


درباره محصول : ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک


درباره محصول : ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک


درباره محصول : ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: انواع کارتریج و اینسرت


درباره محصول : انواع کارتریج های استانداردو غیراستاندارد جهت تنظیم موقعیت اینسرت(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ كارتريجي


درباره محصول : ابزار كارتريجي با قابليت تنظيم ميزان قطر موضع ماشينكاري ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار PCD


درباره محصول : ابزار PCD جهت ايجاد موضع ماشينكاري با دقت ميكروني و كيفيت سطح عالي ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: هد بورينگ


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت سايز كردن سوراخ ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بالنوز اينسرتي


درباره محصول : ابزار جهت ايجاد موضع ماشينكاري داراي R به كار مي رود ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار دورتراش


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي جهت دورتراشي تركيبي با دنباله SK ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: ابزار بورينگ


درباره محصول : ابزار مخصوص اينسرتي همراه با پد و اينسرت ماپال جهت ايجاد مواضع ما(ادامه مطلب) ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
صفحه 1 از 2-تعداد کل سطرها : 30