کلید اصلی موفقیت و تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بسیار ساده در اختیار ما قرار خواهد گرفت با ارائه کاربردی میثم علیرضایی، استاد دانشگاه و مشاور مارکتینگ شرکت های بزرگ داخلی و بین المللی